21 Αυγούστου

1977 Πρωτοσέλιδο χρονογράφημα του Κωνσταντίνου Παπαγγελούτσου στην «Πελοπόννησο» καταλήγει με τη φράση: «Ο κύριος Άννινος θεωρείται πλέον ως τύπος των Πατρών, υπερκαλύπτων το κενόν, το οποίο άφηκαν οι γραφικοί εκείνοι εις την ταλαιπωρίαν των τύποι του παρελθόντος».22 Αυγούστου

1836 Αρχίζει ο αγώνας των Πατρινών για κατασκευή τεχνητού λιμανιού στην πόλη.