16 Δεκεμβρίου

1971 Γεννιέται ο Ανδρέας Μπερδέσης.

1836 Βασιλικό διάταγμα «περί κατασκευής μόλου εν Πάτραις» επιβάλει την είσπραξη επιτόπιου φόρου επί των εισερχομένων πραγματειών.17 Δεκεμβρίου

1957 Αποστολή υπομνήματος του Εμπορικού Συλλόγου στο Δήμο Πατρέων, όπου τονίζεται ότι μόνο η ίδρυση Πανεπιστημίου αποτελεί ιδεώδη λύση για την πόλη.

1952 «Οι μαθητές του Β’ Γυμνασίου Πατρών εξέδωσαν μίαν εξαιρετικήν εφημεριδούλα με τον τίτλο Μαθητικός Κόσμος» γράφει η Πελόπόννησος στη στήλη «Στα πεταχτά».